VÌ SAO ĐI CHÙA ? - ĐĐ. Thích Ngộ Phương

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

71 | 06-12-2017

VÌ SAO ĐI CHÙA ? - ĐĐ. Thích Ngộ Phương

Giảng tại lớp giáo lý Bát Chánh Đạo - chùa Giác Ngộ, ngày 30-11-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.