Vì sao tôi theo đạo Phật - Đạo diễn: Lê Cung Bắc - 29-05-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

545 | 09-06-2016

Vì sao tôi theo đạo Phật - Đạo diễn: Lê Cung Bắc - 29-05-2016

Buổi trò chuyện của đạo diễn Lê Cung Bắc với chương trình: Vì sao tôi theo đạo Phật trong khóa tu Ngày An Lạc lần 3 tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/5/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.