Vị thầy thuốc ở phương Đông - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Thể loại: 
Video

1102 | 16-03-2013

Vị thầy thuốc ở phương Đông - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2

Vị thầy thuốc ở phương Đông - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 2/2
Giảng tại Viện Chuyên Tu -- Làng Vạn Hạnh

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.