VIỆN CHUYÊN TU GÓI BÁNH ĐÓN TẾT ẤT MÙI

Thể loại: 
Video

368 | 13-02-2017

VIỆN CHUYÊN TU GÓI BÁNH ĐÓN TẾT ẤT MÙI

Xin mời quý vị theo dõi trang pháp âm: www.phapam.vienchuyentu.com

VIỆN CHUYÊN TU 1
Làng Vạn Hạnh - TT. Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947

VIỆN CHUYÊN TU 2
Ấp Bình Lâm, xã Lộc An, H. Long Thành, Đồng Nai
ĐT: +84 - 61 263 0013
Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: www.vienchuyentu.com; www.vienchuyentu.net
Fanpage: www.facebook.com/ThichThienThuanFanpage/

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.