Việt hóa nghi thức đọc tụng - TT. Thích Nhật Từ - 13/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

793 | 23-12-2015

Việt hóa nghi thức đọc tụng - TT. Thích Nhật Từ - 13/12/2015

Việt hóa nghi thức đọc tụng - TT. Thích Nhật Từ - 13/12/2015
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/12/2015
Nghe mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/viet-hoa-nghi-thuc...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.