Vĩnh biệt cuộc đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1659 | 19-07-2011

Vĩnh biệt cuộc đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vĩnh biệt cuộc đời - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 17-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1614,Vinh-biet-cuoc-doi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.