VÔ NGÃ - ĐĐ. THÍCH NGỘ PHƯƠNG

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

502 | 19-05-2017

VÔ NGÃ - ĐĐ. THÍCH NGỘ PHƯƠNG

Pháp thoại do ĐĐ. Thích Ngộ Phương giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 - Chùa Giác Ngộ, ngày 02-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.