Vọng cổ Một đời ru con - NSUT Thoại Mỹ

Thể loại: 
Video

1584 | 31-08-2013

Vọng cổ Một đời ru con - NSUT Thoại Mỹ

Trích từ chương trình Vu Lan MỘT ĐỜI RU CON
Trình bày: NSUT Thoại Mỹ
Ngày 11/8/2013 (5/7 AL)
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.