Vương Mà Không Nặng 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Diego, CA (Jun.18, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1262 | 16-03-2013

Vương Mà Không Nặng 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Diego, CA (Jun.18, 2011)

Vương Mà Không Nặng 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Diego, CA (Jun.18, 2011)
Giảng tại Chùa Vạn Hạnh

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.