Vượt qua ác mộng và sợ hãi - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1132 | 29-05-2011

Vượt qua ác mộng và sợ hãi - Thích Nhật Từ

Vượt qua ác mộng và sợ hãi - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1404,Vuot-qua-ac-mong-va-so-hai.tsph

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.