VƯỢT QUA BỆNH THẦN TƯỢNG THA NHÂN VÀ THẦN TƯỢNG BẢN THÂN 02/03/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

870 | 09-06-2015

VƯỢT QUA BỆNH THẦN TƯỢNG THA NHÂN VÀ THẦN TƯỢNG BẢN THÂN 02/03/2015

Vượt qua bệnh thần tượng tha nhân và thần tượng bản thân - TT. Thích Nhật Từ - www.chuagiacngo.com
Giảng tại Quan Âm Tu Viện, ngày 02/03/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng MP3 tại đây
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-05-2015/vuot-qua-benh-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.