Vượt qua chính mình - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1377 | 19-07-2011

Vượt qua chính mình - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vượt qua chính mình - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng cho gần 600 người cai nghiện tại Trung tâm Giáo Dục Lao động XH tỉnh BRVT, ngày 13-02-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1850,Vuot-qua-chinh-minh.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.