Vượt Qua Chướng Duyên (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1352 | 19-07-2011

Vượt Qua Chướng Duyên (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vượt Qua Chướng Duyên (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Liên Hoa - Hoa Kỳ, ngày 18/07/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1985,Vuot-qua-chuong-duyen-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.