Vượt qua chướng duyên A - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1411 | 27-05-2011

Vượt qua chướng duyên A - Thích Nhật Từ

Vượt qua chướng duyên A - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Liên Hoa, Las Vegas, ngày 18-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1986,Vuot-qua-chuong-duyen-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.