Vượt qua lo, buồn, sợ, giận, sống hòa bình với bệnh - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1356 | 09-03-2013

Vượt qua lo, buồn, sợ, giận, sống hòa bình với bệnh - TT. Thích Nhật Từ

Vượt qua lo, buồn, sợ, giận, sống hòa bình với bệnh - TT. Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Khu du lịch Tân Cảng, TP. HCM, ngày 21/04/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6730,Vuot-qua-lo-buon-so-gian-song-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.