Vượt Qua Mặc Cảm - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1162 | 29-08-2012

Vượt Qua Mặc Cảm - Thích Nhật Từ

Vượt Qua Mặc Cảm (vẫy chào mặc cảm) - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/08/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1603,Vay-chao-mac-cam.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.