Vượt qua mê tín và sợ hãi - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

305 | 18-05-2016

Vượt qua mê tín và sợ hãi - TT. Thích Nhật Từ

Vượt qua mê tín và sợ hãi
Giảng tại chùa Hòa Lạc, Nhật Bản, ngày 01/04/2016
Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2016/vuot-qua-me-tin-va...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.