Vượt qua năm sợ hãi - TT. Thích Nhật Từ - 24/01/2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

377 | 23-03-2016

Vượt qua năm sợ hãi - TT. Thích Nhật Từ - 24/01/2016

Vượt qua năm sợ hãi
Giảng tại chùa Đông Thiền, Bến Tre, ngày 24/01/2016
Nghe giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/vuot-qua-nam-so-ha...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.