Vượt qua nghịch lý - TT. Thích Nhật Từ - 29-4-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

318 | 15-05-2016

Vượt qua nghịch lý - TT. Thích Nhật Từ - 29-4-2016

Vượt qua nghịch lý do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Thiền viện
Trúc Lâm Vạn Đức, Đắc Lắk, ngày 29/4/2016
Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2016/vuot-qua-nghich-ly...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.