Vượt qua nghiệp chết ngang để sống thọ - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

328 | 12-02-2017

Vượt qua nghiệp chết ngang để sống thọ - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Hải, Lâm Đồng, ngày 06-02-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.