Vượt qua nỗi đau tử biệt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1050 | 27-02-2013

Vượt qua nỗi đau tử biệt - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5521,Vuot-qua-noi-dau-tu-biet.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.