Vượt Qua Sân Hận -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

364 | 25-05-2015

Vượt Qua Sân Hận -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vượt Qua Sân Hận -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tai chùa Tương Sơn, ngày 11/01/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2015/vuot-qua-san-h...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.