Vượt qua tà kiến và mê tín - TT. Thích Nhật Từ - 16/01/2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

441 | 23-03-2016

Vượt qua tà kiến và mê tín - TT. Thích Nhật Từ - 16/01/2016

Vượt qua tà kiến và mê tín - TT. Thích Nhật Từ - 16/01/2016
Giảng tại chùa Hoàng Xá,Hưng Yên, ngày 16/01/2016
Nghe giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/vuot-qua-ta-kien-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.