Vượt Qua Thói Ganh Tỵ - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1513 | 13-08-2013

Vượt Qua Thói Ganh Tỵ - TT.Thích Nhật Từ

Bài pháp thoại: Vượt Qua Thói Ganh Tỵ - TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, ngày 11/08/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-vuot-qua-thoi-ganh-ty/
www.tusachphathoc.com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.