Vượt qua tình và tưởng trong niệm Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1301 | 19-07-2011

Vượt qua tình và tưởng trong niệm Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vượt qua tình và tưởng trong niệm Phật - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Phẩm Duyên Khởi thứ nhất, tại Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, ngày 11/05/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1221,Vuot-qua-tinh-va-tuong-trong-n...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.