Vượt qua tuổi già cô đơn - Phần 2 (Vấn đáp) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1293 | 31-01-2013

Vượt qua tuổi già cô đơn - Phần 2 (Vấn đáp) - Thích Nhật Từ

Vượt qua tuổi già cô đơn - Phần 2 (Vấn đáp) - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Chánh Giác - Australia, ngày 03/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1706,Vuot-qua-tuoi-gia-co-don.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.