Vượt Qua Tuổi Già Cô Đơn (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1080 | 19-07-2011

Vượt Qua Tuổi Già Cô Đơn (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vượt Qua Tuổi Già Cô Đơn (Phần 2/2) - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Chánh Giác - Australia, ngày 03/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1706,Vuot-qua-tuoi-gia-co-don.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.