Xa lìa mộng tưởng điên đảo -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

478 | 25-05-2015

Xa lìa mộng tưởng điên đảo -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Xa lìa mộng tưởng điên đảo -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/03/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2015/xa-lia-mong-tu...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.