Xây chùa, học Phật, tu nhân

Thể loại: 
Audio
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2794 | 03-04-2013

xay_chua_hoc_phat_tu_nhan_20_03_2013.mp3

Giảng tại Chùa Quảng Đức, Bình Thuận, ngày 20/03/2013

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.