Xây Dựng Ngôi Chùa - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Jose May 1, 2011

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1048 | 28-12-2012

Xây Dựng Ngôi Chùa - Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Jose May 1, 2011

Xây Dựng Ngôi Chùa - Thầy. Thích Pháp Hòa
May 1, 2011 San Jose, CA - Hội Trường Yerba Buena

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.