Xem bói, xin xăm và cúng sao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1119 | 12-03-2013

Xem bói, xin xăm và cúng sao - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 21/02/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5330,Xem-boi-xin-xam-va-cung-sao.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.