Xoa dịu và kết thúc nổi đau - TT. Thích Nhật Từ - 12/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

604 | 23-12-2015

Xoa dịu và kết thúc nổi đau - TT. Thích Nhật Từ - 12/12/2015

Xoa dịu và kết thúc nổi đau - TT. Thích Nhật Từ - 12/12/2015
Giảng tại chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi, ngày 12/12/2015
Nghe mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/xoa-diu-va-ket-thu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.