Xuất gia gieo duyên - TT. Thích Nhật Từ - 13-03-2016

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

634 | 19-05-2016

Xuất gia gieo duyên - TT. Thích Nhật Từ - 13-03-2016

Xuất gia gieo duyên do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 13/3/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2016/xuat-gia-gieo-duye...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.