Xuất gia gieo duyên- Ý nghĩa và giá trị - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

538 | 05-08-2016

Xuất gia gieo duyên- Ý nghĩa và giá trị - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần đầu tiên tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/08/2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.