Ý Nghĩa Chữ Không Trong Đạo Phật

Thể loại: 
Video

850 | 03-06-2014

Ý Nghĩa Chữ Không Trong Đạo Phật

Huân tu lần 87 (26/04/2014)
Thuyết giảng: TT Thích Hạnh Bảo và ĐĐ Thích Thiện Thuận
VIỆN CHUYÊN TU - Làng Vạn Hạnh -
TT Phú Mỹ - H. Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com
Website: vienchuyentu.net; bongmay.com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.