Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

462 | 25-12-2016

Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hưng Phước, ngày 07- 08-2011

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.