Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo (The Significance Of Nirvāna In Buddhism) - Thầy Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

986 | 19-03-2015

Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo (The Significance Of Nirvāna In Buddhism) - Thầy Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), Vô sanh (không còn sanh diệt) và Giải thoát v.v... những nghĩa này nhằm chỉ cho người đạt đạo sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh.

http://phatphapungdung.com/phap-am/y-nghia-niet-ban-trong-phat-giao-thic...

http://www.phatphapungdung.com/
http://tuvientuongvan.com.vn/
https://www.facebook.com/tuvientuongvanfanpage

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.