Ý nghĩa và lợi ích của Thiền trong đời sống - GS. Hồng Quang

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

585 | 05-10-2016

Ý nghĩa và lợi ích của Thiền trong đời sống - GS. Hồng Quang

Đó là buổi học Thiền sức khỏe do GS. Hồng Quang từ Hoa Kỳ về giảng dạy cho các bạn trẻ tại khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần thứ 4, tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.