Ý nghĩa xuất gia gieo duyên - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

531 | 04-08-2016

Ý nghĩa xuất gia gieo duyên - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/08/3026

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.